Formandsberetninger

Formandsberetninger fra årenes generalforsamlinger kan ses i nedenstående dokumenter
DOWNLOAD
Formandsberetning 2022
DOWNLOAD
Formandsberetning 2021
DOWNLOAD
Formandsberetning_2020.pdf
DOWNLOAD
Formandsberetning_2019.pdf
DOWNLOAD
Formandsberetning_2018.pdf
DOWNLOAD
Formandsberetning_2017.pdf