Beregning af afkøling

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returtemperatur kaldes afkølingen.

Afkølingen har stor betydning for værkets og forbrugerens økonomi. 

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. 
I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling, mens afkølingen i sommerperioden kan være meget svingende - afhængig af varmebehovet.

//