Beregning af afkøling

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returtemperatur kaldes afkølingen.

Afkølingen har stor betydning for værkets og forbrugerens økonomi. 

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. 
I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling, mens afkølingen i sommerperioden kan være meget svingende - afhængig af varmebehovet.

Den gennemsnitlige afkøling kan beregnes efter minimum to aflæsninger. Afkølingen beregnes ved at dividere periodens målte energiforbrug med periodens kubikmeterforbrug. Tallet ganges herefter med 860 - se nedenstående formel og eksempel.

Beregning Af Afkøling