Nyheder

Aftale om mulig tilslutning til fjernvarme er nu omdelt til alle i Skovlyst

Aftalen er betinget af en tilslutning af mindst 80 beboere i Skovlystområdet

Vedr. informationsmødet om fjernvarme Skovlyst

Vedr. informationsmødet om fjernvarme Skovlyst den 24. oktober 2022   Hvordan kommer vi sammen videre? Der blev den 24. oktober afholdt informationsmø…

Udskiftning af fjernvarmemålere

Vi ønsker, at udskifte nuværende målere til nye fremtidssikrede netværksaflæste fjernvarmemålere.

Infomøde angående Skovlyst

Invitation til infomøde angående Projekt Skovlyst mandag d. 24. oktober 2022

Justering af varmepris pr. 1 oktober 2022

Fjernvarmeprisen justeres pr. 1. oktober 2022 Vi har besluttet at justere prisen for fjernvarme i Langå fra 1. oktober 2022. Det skyldes de fortsat st…

Nuværende udbud for fjernvarme i Skovlyst på gravearbejde og rørføring annulleres

Læs den aktuelle status for Projekt Skovlyst her. Et projekt som vil være til gavn for såvel nye som eksisterende forbrugere i Langå.

Justering af varmeprisen pr. 1. juli 2022

Justering af varmeprisen pr. 1. juli 2022 Vi har besluttet at justere prisen for fjernvarme i Langå fra 1. juli 2022. Det skyldes de fortsat stigende…

Justering af varmepris pr. 1. maj 2022

Justering af varmepris pr. 1. maj 2022 – Langå Varmeværk De nuværende meget høje energipriser påvirkes fortsat af krigen i Ukraine. Vi tager i bestyre…

Information om status på varmecheck i Langå

Information om status på varmecheck i Langå Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 30. marts 2022 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fr…