Nyheder

Invitation til generalforsamling 2024

Langå Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024 kl. 19.00.

Prisblad 2024

Prisblad for Langå Fjernvarmeværk 2024 er klar.

Status på Projekt Skovlyst pr. d. 6.12.2023

Status på Fjernvarmeprojekt til Skovlystområdet i Langå Der har i samarbejde med leverandører, myndigheder og Skovlystgruppen været ydet en stor indsa…

Udskiftning af fjernvarmemålere

I forbindelse med at Langå Varmeværks nuværende fjernvarmemålere ikke længere er tidssvarende, ønsker værket at udskifte nuværende målere til nye frem…

Projekt Skovlyst: Er foråret – og varmen på vej?

Er foråret – og varmen på vej? Så er tiden inde til at give en ny status på mulig levering af fjernvarme til Skovlyst området fra Langå Varmeværk. Som…

Budget og varmepris for 2023 er godkendt

Bestyrelsen har godkendt budget og varmepris for 2023.

Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst i Langå

Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst i Langå Her ved fristens udløb den 1. december 2022 er der kommet 66 tilslutningsaftaler retur om fjernvarme…

Aftale om mulig tilslutning til fjernvarme er nu omdelt til alle i Skovlyst

Aftalen er betinget af en tilslutning af mindst 80 beboere i Skovlystområdet

Vedr. informationsmødet om fjernvarme Skovlyst

Vedr. informationsmødet om fjernvarme Skovlyst den 24. oktober 2022   Hvordan kommer vi sammen videre? Der blev den 24. oktober afholdt informationsmø…