Udskiftning af fjernvarmemålere

28. marts 2023

Udskiftning af fjernvarmemålere

I forbindelse med at Langå Varmeværks nuværende fjernvarmemålere ikke længere er tidssvarende, ønsker værket at udskifte nuværende målere til nye fremtidssikrede netværksaflæste fjernvarmemålere.

Dette vil umiddelbart give følgende fordele:

  • Værket kan følge flowet i ledningsnettet, med mulighed for herefter at optimere driften. 
  • Værket får mere effektive arbejdsgange omkring afregning. Ingen manuelle aflæsninger, værket får automatisk de oplysninger der er nødvendige i forhold til forbrugerne.  
  • Værket får mulighed for at rådgive dig præcist om dit forbrug og din afkøling.
  • På sigt giver dette forbrugeren mulighed for at følge sit forbrug på års-, måneds-, uge- og dagsbasis ved blot at hente appen E|Forsyning.

Langå Varmeværk har ca. 1000 målere, som skal udskiftes i løbet af de næste tre år. I den forbindelse har værket lavet aftale med en lokal VVS’er, som over de næste tre år vil forestå udskiftning af vores nuværende målere til tidssvarende netværksaflæste fjernvarmemålere.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man altid velkommen til at kontakte varmeværket på
telefon: 8646 2044 eller mail: info@langaafjernvarme.dk

//