Status på Projekt Skovlyst pr. d. 6.12.2023

6. december 2023

Status på Fjernvarmeprojekt til Skovlystområdet i Langå


Der har i samarbejde med leverandører, myndigheder og Skovlystgruppen været ydet en stor indsats for at beskrive mulige fjernvarmeprojekter til Skovlyst inkl. ny hovedledning ført under banen i Langå.

For at fjernvarmeprojekt 2024 til Skovlyst området kan godkendes i forhold til vilkår i forsyningsloven og med finansiering via kommunekredit, er der som beskrevet et krav om, at der pr. 5. december er minimum 75 tilslutningsaftaler ud af 143 mulige i Skovlyst.

Der er 53 tilslutningsaftaler ved fristens udløb den 6. december 2023.

Langå Varmeværk må derfor konstatere, at der ikke er grundlag for at godkende og gennemføre projektet, hvilket vi meddeler videre til de involverede parter og myndigheder.

Så nuværende projekter og undersøgelser om Fjernvarme fra Langå Varmeværk til Skovlyst er hermed stoppet.

Måtte der på et tidspunkt komme nye politiske eller økonomiske rammevilkår for udrulning af fjernvarme til nyt fjernvarmeområde som Skovlyst, er der selvfølgelig mulighed for at drøfte dette med Langå Varmeværk.

Med venlig hilsen

Langå Varmeværk.

//