Seneste nyt om Skovlyst

 

Målet for antal tilslutninger til fjernvarme i Skovlyst er nået

På det seneste bestyrelsesmøde er der nu taget en beslutning om, at vi går videre med projektet.

Som tidligere nævnt, er det økonomiske grundlag for at kunne gennemføre en rentabel investering i ny hovedledning til Skovlystområdet inkl. underføring under banen, at der fra start er mindst 40 tilslutninger her pr. 1. marts 2022.

Langå Varmeværk har modtaget bekræftelse fra 55 nye fjernvarme kunder i Skovlyst området. Tak for det.

Det giver nu grundlag for at gå videre med projektet. Vi gør alt, hvad vi kan for at komme videre så hurtigt som muligt.

Status er:

1)     Vi har projektgodkendelse fra Kommunen på plads.

2)     Vi har allerede sammen med Rambøll sendt beskrivelse af projektet til BaneDanmark og anmodet om tilladelse til - og muligt tidspunkt - for underføring af rørledning under banen.

3)     Vi er i gang med at indhente tilbud på gravearbejde og rørføring.

4)     Når vi har tilladelsen fra BaneDanmark, vil vi kunne detailplanlægge projektet og igangsætte gravearbejdet og rørføring i Skovlyst.

 

5)     Vi kommer tilbage med info om tidsplaner, så snart vi har tilsagn fra BaneDanmark på rørføring under banen. (Vi håber, at de kan arbejde hurtigt med deres godkendelse/bekræftelse, så vi kan komme videre).

Fremtid:

Vi er glade for, at så mange - så hurtigt - har givet os opbakning og bekræftet tilslutning til den fælles fjernvarme i Langå.

Vort samlede anlæg med en kombination af solenergi, varmepumper samt gas til produktion af el og varme i spidsbelastninger er dimensioneret til at kunne dække behovet med miljørigtig varme til konkurrencedygtige priser i Langå.

Nye forbrugere er fortsat velkomne til gavn for bedst mulige pris til alle. På det seneste, kan vi nævne, at er der også er kommet en gruppe af nye forbrugere fra udstykningen på Grønhøj.

Som vi alle dagligt mærker, er vi i en meget turbulent tid med svingende og stigende priser på f.eks. el og gas. Vi skal glæde os over, at solenergi tager mere og mere over i de kommende måneder. Men vi håber, at el-, gaspriser og afgifter finder et fornuftigt leje igen.

Vi foretager løbende nye beregninger af varmeprisen ud fra forskellige prisscenarier, og ud fra forventet forbrugerantal, så vi løbende kan varsle varmeprisen bedst mulig for den kommende periode/sæson. Når der er nyt, vil vi komme tilbage.

 

Stor interesse for tilslutning til fjernvarmen.

På de afholdte informationsmøder om fjernvarme i Skovlyst området blev der fremlagt, at projektet igangsættes når der er 40 forbrugere i Skovlyst området, som tilslutter fjernvarme fra Langå Varmeværk.

Der har været meget travlt med opmåling af stikledninger og udarbejdelse af tilbud inkl. VVS-installationer. Vi har nu udarbejdet tilbud til 70 forbrugere i Skovlyst. De sidste tilbud er afleveret i sidste uge.

På informationsmøderne blev der fremlagt, at tilbagemelding er inden 1. februar 2022 for at få 50 % rabat på tilslutningen til fjernvarme i Skovlyst-området.

Vi har besluttet at rykke denne frist til 1. marts 2022, så I har tid til at gennemgå tilbud.

Da der er stor interesse, har vi i sidste uge taget kontakt til BaneDanmark med fremlæggelse af projektbeskrivelse, for at indhente tilladelser til at føre fjernvarmeledning under banen.

Når der er nyt, vender vi tilbage med yderligere information.

 

Vellykket informationsmøde

Vi afholdt to vellykkede informationsmøder henholdsvis den 3. november og den 10. november - hele 51 tilkendegivelser modtog vi herefter! Det er vi enormt glade for, og vi kan se frem til et spændende år 2022 med en masse fjernvarme i Skovlyst.

 

Til dig, som har sendt os en tilkendegivelse

I uge 50 kan du forvente et opkald fra Poul Christensen fra Langå Varmeværk. Han vil aftale et besøg med dig på din adresse, hvor han også tager en VVS'er med. Sammen med VVS'eren vil Poul lave opmålinger og tjekke den nuværende installation.

Næste skridt er, at du modtager et tilbud fra Langå Varmeværk umiddelbart efter nytår.

 

Alle i Skovlyst ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Bor du i Skovlyst og har du olie- eller naturgasfyr?
Nu har du mulighed for at skifte til et bæredygtigt alternativ!

Vi har åbnet for tilmelding til fjernvarme blandt de cirka 142 husstande i Skovlyst, som nu kan få glæde af en nem, billig og grøn opvarmningsform. Størstedelen af Langå er allerede tilsluttet, og der er plads til endnu flere.

 

Nemt, billigt og grønt

Vil du også have en opvarmningsform med minimalt vedligehold, en stabil varmepris og med 80% fossilfrit brændsel?

Nemt

 • Selvkørende fra dag ét.
 • Minimalt vedligehold.
 • Støj- og lugtfrit.
 • Kræver minimalt plads i huset.
 • Du bliver medejer af et fjernvarmeværk.

Billigt

 • Betal kun for den varme, du bruger.
 • Anlæg med meget lang levetid.
 • Ingen årligt serviceeftersyn.
 • Højere husværdi end ved gas- eller olieopvarmning.
 • Stabil fjernvarmepris, der er faldet fire år i træk, samtidig med stigende olie- og gaspriser.

Grønt

 • Bidrag aktivt til reducering af CO2-udledning.
 • 80% fossilfrit brændsel.
 • Naturgas- og oliefyr i private hjem udfases frem mod 2030 ifølge regeringens mål.

Hvordan får jeg fjernvarme?

Når I er minimum 40 husstande, som har givet tilsagn om, at I ønsker fjernvarme i Skovlyst, starter vi arbejdet med at fremføre fjernvarmeledninger i området.

 

Tilmeld dig inden 1. marts 2022 og få 50% rabat på tilslutningen.

 

Frem til 1. marts 2022 vil det koste dig en investering på cirka 10.000 kroner. Når du har tilkendegivet din interesse for fjernvarme, udregner vi den præcise pris til dig.

Du skal først betale, når stikledningen til dit hus er klar. Det forventer vi, at den er i løbet af foråret 2022.

En VVS-installatør sørger for at fjerne dit gamle anlæg og erstatte det med en fjernvarmeunit. Dette aftaler du selv med installatøren.

Hvis dit nuværende anlæg bryder sammen og skal skiftes i perioden mellem dit tilsagn og til fjernvarmen er installeret hos dig, kan vi sørge for en midlertidig varmeforsyning. Her betaler du blot for dit forbrug.

Ønsker du fjernvarme? Send os en tilkendegivelse om, at du overvejer fjernvarme her.

Bindende tilmelding foregår efterfølgende via tilslutningsblanket.

 

Bliv en del af et grønt Langå

Vi oplever stigende interesse for fjernvarme, som vi leverer til cirka 1.000 husstande, altså størstedelen af Langå. Men vi har kapacitet til at forsyne mange flere med grøn fjernvarme!

De nye udstykninger i byen har allerede valgt at tilslutte sig fjernvarmen, og turen er nu kommet til Skovlyst-området.

Projektet er godkendt af kommunen, og vi vil nu etablere en ny ledning under jernbanen samt ledningsnet i området, hvor størstedelen netop nu anvender olie- eller naturgasfyr.

Det er en stor investering at føre fjernvarmen til Skovlyst. Vi har derfor behov for, at så mange som muligt bakker op om projektet allerede nu. Så snart mindst 40 husstande i Skovlyst har tilmeldt sig fjernvarme, graver vi rør i jorden, så flest muligt kan få:

 • Bæredygtig varme til en konkurrencedygtig pris.
 • Komfortabel og vedligeholdelsesfri varme.
 • Varme uden støj- og lugtgener.

Send os en tilkendegivelse om, at du overvejer fjernvarme. Så udregner vi en konkret tilslutningspris og sender dig en tilslutningsblanket. Udfyld formularen her.

Interessetilkendegivelse