Veloverstået generalforsamling 2021

7. juli 2021

Årets generalforsamling er nu veloverstået, og vi har samlet de vigtigste punkter til dig her.

Tirsdag den 22. juni 2021 afholdt vi ordinær generalforsamling for vores andelshavere.

Vores bestyrelsesformand Kurt Vilstrup bød velkommen og gav bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Grønnere varme til flere

Det har været et driftsmæssigt, organisationsmæssigt og økonomisk solidt og stabilt år i 2020 på trods af udfordringer med COVID-19.

Det er lykkedes at gennemføre vores varmepumpe-projekt efter planen, hvor to nye centrale varmepumper er blevet etableret og tilsluttet.

I 2020 har vi haft en årlig varmeproduktion på 27.000 MWh fordelt på:

  • Solenergianlæg på 9.500 m2: 2.900 MWh
  • To luft-til-vand varmepumper: 16.000 MWh
  • Gasmotor på Borgergade: 7.100 MWh

Det vil desuden sige, at 79% af vores varmeproduktion nu er CO2-fri her lokalt i Langå.

Vi kan også fortælle, at et nyt projekt er på vej – Projekt Skovlyst. Her er potentiale for over 100 nye forbrugere, hvoraf de fleste nu anvender eget gasfyr.

Netop nu arbejder vi med diverse beregninger. Efter sommeren kommer vi med yderligere information om projektet.

Strategiske fokuspunkter

Bestyrelsen har i det forgangne år brugt en del tid med ledelsen på at overveje, udforme og prioritere strategiske og langsigtede indsatsområder og værdimæssige fundament.

Kort sagt vil det sige, at Langå Varmeværk vil:

  • Bidrage aktivt til grøn omstilling i Langå.
  • Sikre forsyningssikkerhed/-stabilitet på kort – og lang – sigt.
  • Sikre og planlægge stabil varmepris på kort og lang sigt.
  • Sikre, at vi har en stabil og fagligt dygtig organisation.

Læs sigtepunkterne og prioriterede indsatsområder i formandens beretning her.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet

På valg i år var Kurt Vilstrup, Lars Hjørnholt og Berit Nielsen. Ingen i salen ønskede at stille op, og alle tre blev enstemmigt genvalgt.

Læs referat, regnskab og formandens beretning.

Vi ser frem til at fortsætte det spændende arbejde med at sikre:

Grønnere varme til flere – til konkurrencedygtige priser – og med høj forsyningssikkerhed