Udskydelse af generalforsamling

24. marts 2020

26-05-2020

Da Langå Varmeværk ønsker at afholde den årlige generalforsamling på betryggende vis for alle forbrugere, og uden begrænsning af antal deltagere, har vi på vores bestyrelsesmøde d. 19/5-20 besluttet, stadig at afvente situationen i forhold til forsamlings forbud.

Vi vender tilbage umiddelbart efter sommerferien, og håber at forholdene er normaliseret i en sådan grad, at vi kan byde alle forbrugere velkommen til den årlige generalforsamling på betryggende vis for alle parter.

Vi følger udviklingen, og er klar til at afholde generalforsamlingen, så snart det er muligt i henhold til ovenstående.

 

27-04-2020

Pt. afventer vi en ny udmelding fra regeringen d. 10. maj 2020. Efter denne dato tager vi stilling til evt. dato for afholdelse af generalforsamlingen.

 

24-03-2020

Langå Varmeværk AMBA har på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 30-04-2020.

Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes, indtil myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil generalforsamlingen igen blive indkaldt med det varsel, som fremgår af vores vedtægter.

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:

  • Bestyrelsen forsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på denne bliver valgt en ny bestyrelse.
  • Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m. overholdes.


Bestyrelsen og ledelsen af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder.

Selskabets bestyrelse og ledelse underrettes løbende af vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, der dagligt er i kontakt med de relevante myndigheder.

Du kan finde flere informationer og holde dig opdateret på vores hjemmeside  www.langaafjernvarme.dk. På hjemmesiden informerer vi løbende vores kunder vedr. corona-situationen.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 41 13 71 95.

 

Med venlig hilsen

Langå Varmeværk ABMA