Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst i Langå

2. december 2022

Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst i Langå

Her ved fristens udløb den 1. december 2022 er der kommet 66 tilslutningsaftaler retur om fjernvarme i Skovlystområdet. Langå Varmeværk vil gerne sige tak til de mange i Skovlystområdet, som bakker op om projektet med en fælles varmeforsyning fra Langå Varmeværk.

Som det fremgår af tilslutningsaftalen, er der et krav om minimum 80 tilslutningsaftaler, for at igangsætte projektet med finansiering inden for forsyningslovens rammer.

Så nuværende projekt er ikke igangsat her pr. 1. december 2022 på grund af manglende tilslutninger.

Er Langå Varmeværk stoppet med arbejdet omkring fjernvarme til Skovlyst?  Nej, det er vi ikke?

Vi undersøger evt. støtte til Projekt Skovlyst fra Energistyrelsen.

Det forholder sig således at Energistyrelsen den 23. januar 2023 åbner en fjervarmepulje for evt. støtte til udvalgte fjernvarmeprojekter i nye geografiske områder, hvor der kan foretages konvertering fra egen varmekilde til fjernvarme. De endelige vilkår for 2023 puljen er ikke offentliggjort endnu.

Langå Varmeværk har i november 2022 sammen med Rambøll taget kontakt til Randers Kommune og til Energistyrelsen.

Vi har igangsat undersøgelse af:

  • Kan Langå Varmeværk få godkendt en ny projektansøgning, hvor støtte fra Energipuljen indgår?
  • Kan der sammen med Banedanmark aftales en tidsplan, så projektet kan gennemføres tidsmæssigt med evt. forlængelse af den nuværende tilladelse til baneunderføring?

Herefter vil vi løbende informere, om der herved kan skabes et grundlag for at igangsætte et nyt projekt evt. med lidt færre tilslutninger.

For god ordens skyld vil vi fremhæve, at der ikke er sikkerhed for, at der kan opnås støtte til projektet.

Hvorledes er man "bundet" af den fremsendte tilslutningsaftale?

Bestyrelsen har besluttet følgende:

  • Den enkelte forbruger kan, hvis det ønskes, trække sin tilslutningsaftale tilbage, da Langå Varmeværk ikke pt – på grund af manglende tilslutninger – har grundlag for at igangsætte projektet pr. 1. december 2022.

Skovlyst arbejdsgruppe

Vi har med flere fra Skovlystområdet drøftet, at der med fordel kan nedsættes en arbejdsgruppe, som kan inddrages i arbejdet omkring f.eks.:

  • Koordination med Langå Varmeværk omkring evt. udrulningsplaner og kommunikation.
  • Deltagelse i arbejdet med ansøgning og allokering af evt. støttemidler til projektet.
  • Arrangere informationsmøder.
  • Komme med ideer og forslag på vegne af Skovlystområdet.
  • Mv.

I den forbindelse har vi talt med Ole Højgaard som gerne vil være kontaktperson ved etablering af en evt. Skovlyst arbejdsgruppe.

Så henvendelse om interesse for at deltage i en sådan arbejdsgruppe kan ske til:

Ole Højgaard, Enghavevej 10, mail: ohp@onestopmedia.dk

Måtte der på kort sigt være forslag fra Skovlystgruppen, som kan sikre en hurtig igangsætning af projektet, vil vi gerne drøfte det. Men det er en forudsætning, at antal tilslutninger og investering bringes til at hænge sammen.

En fase med afklaring af støttemuligheder vil sandsynligvis tidsmæssigt trække ud og kan medføre, at projektet først gennemføres på et senere tidspunkt, når Banedanmark foretager banesænkning eller i perioden efter. Det vil under alle omstændigheder kræve en ny ansøgning.

Det er fortsat Langå Varmeværks holdning, at vi gerne vil forsyne Skovlyst i Langå med fjernvarme.


Med venlig hilsen
Langå Varmeværk