Justering af varmepris pr. 1. maj 2022

27. april 2022

Justering af varmepris pr. 1. maj 2022 – Langå Varmeværk

De nuværende meget høje energipriser påvirkes fortsat af krigen i Ukraine. Vi tager i bestyrelsen løbende stilling til, om der er behov for justering af varmeprisen. De seneste prognoser viser, at prisniveauet sandsynligvis vil være unormalt højt i resten af 2022.

Vi har i marts været begunstiget af mange solskinstimer, hvilket har betydet, at solvarmeanlægget sammen med varmepumpeanlægget bidrager som planlagt, og forbrug af gas er minimalt.

Men der er fortsat stor usikkerhed om priser for el og gas til den kommende vintersæson.

Bestyrelsen har derfor besluttet at justerer varmeprisen pr 1. maj 2022, således at vi er bedre rustet til den kommende vintersæson. Der er følgende stigninger gældende fra 1. maj 2022:

  • Den variable takst stiger med 58 kr. pr. MWh 
  • Variabel grundafgift stiger med 3,50 kr. pr. m2 

Det medfører følgende stigning fra 1. maj 2022:

  • For et standardhus på 130 m2 med forbrug på 18,1 MWh udgør stigningen 125 kr. måned.
  • For en standard lejlighed på 75 m2 med forbrug på 15 MWh, udgør stigningen 94 kr. pr. måned

Det svarer til en stigning på ca. 9 % fra 1. maj 2022.

Se det nye prisblad gældende pr. 1. maj 2022 her:

Prisblad gældende pr. 1. maj 2022

https://www.langaafjernvarme.dk/%C3%B8konomi/priser/

Den endelige afregning for året afhænger selvfølgelig af de individuelle forhold som isolering, den valgte temperatur samt justering af egen returtemperatur i den enkelte bolig.

Prisjustering vil fremgå af næste aconto opkrævning, som udsendes august 2022.