Bortfald af grundbeløbet

11. april 2018

Dagspressen har den seneste tid haft stor fokus på bortfald af de danske varmeværkers el-produktionstilskud - det såkaldte grundbeløb.

Har du spekuleret over, hvad ”bortfald af grundbeløbet” betyder for dig, og om det gør din fjernvarme dyrere? Find svaret her:

Hvad er grundbeløbet?

Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, der blev indført i 2004 ifm. liberaliseringen af elmarkedet. Det blev indført for at sikre, at værkerne kunne være til rådighed for at holde hånden under Danmarks elforsyning - også i perioder med lave elpriser. Grundbeløbet hænger sammen med markedsprisen for el, når el-prisen falder, stiger tilskuddet. Det var den daværende regerings forventninger, at el-priserne efter liberaliseringen af elmarkedet ville stabilisere sig på et højere niveau inden 2019, så værkerne ved udløbet af tilskudsordningen ikke ville behøve tilskuddet/grundbeløbet længere. Sådan er det imidlertid ikke gået, og derfor står mange kraftvarmeværker i dag med et økonomisk tab, når grundbeløbet bortfalder 1. januar 2019.

Hvad er situationen ved Langå Varmeværk        

Som tidligere nævnt har dagspressen haft stor fokus på grundbeløbets bortfald, og bl.a. Ekstrabladet har nævnt prisstigninger fra 4-10.000 kr. om året pr. husstand.

Heldigvis er dette ikke korrekt for Langå Varmeværk. Det er rigtigt, vi også mister tilskuddet, men dette har vi vidst i et stykke tid, og derfor har vi løbende forberedt os med effektiviseringer/investeringer over en årrække, senest med etableringen af vores solfangeranlæg på Randersvej. Dette sammenlagt med øvrige løbende forbedringer har betydet, at vi ved grundbeløbets bortfald forventer, at varmeprisen sammenlagt i løbet af de næste 2 til 3 år årligt vil stige med, hvad der svarer til i alt ca. 3.500 kr. pr. husstand for et gennemsnits-hus.

Dette er selvfølgelig, under de pt. gældende forudsætninger/vilkår, som skiftende regeringer med diverse energiforlig til følge, har givet de Danske Kraftvarmeværker, herunder Langå Varmeværk.

Bestyrelsen for Langå Varmeværk kan dog love værkets forbrugere, at vi ikke har mistet modet på trods af diverse store udfordringer, og værkets vil både nu og i fremtiden konstruktivt og målrettet forsat arbejde på at holde en attraktiv varmepris i Langå Varmeværk.

Med venlig hilsen

Langå Varmeværk  
Steen Krogsdal
Bestyrelsesformand