Priser

Årlige udgifter for fjernvarme

Varmeforbrug registreret på måler (MWh)

kr. 593,75

Variabel grundafgift pr. m² (I henhold til BBR-registreret boligareal)

kr. 32,50

Målerafgift for almindelig målere

kr. 562,50

Målerafgift for store målere

kr. 1.875,00

Fast afgift pr. m²:

   

For de første 100 m²

kr. 4,00

For de næste 150 m²

kr. 3,13

Udover 250 m²

kr. 2,25

Fastafgift ophører efter 20 års tilslutning

   

A conto betales 4 gange årligt. februar, maj,august og november

   

Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag er den 1. hverdag i måneden

   

Overskrides betalingsfristen tillægges der renter med diskontoen
+ 2 pct. p. a. gebyr for udsendelse af 1. rykker

kr. 50,00* 

Ved 3. rykker tillægges der inkassogebyr og restancen overgår til advokat

kr. 150,00* 

Ved afbrydelse af varmeforyning p.g.a. manglende betaling 

kr.  500,00* 

Genåbning af varmeforsyningen

kr. 625,00

Gebyr for manglende selvaflæsning

kr.  237,50

Gebyrer markeret med * er momsfrie. Øvrige priser i prislisten indeholder 25% moms.

I øvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.