Priser

Årlige udgifter for fjernvarme

Varmeforbrug registreret på måler (MWh)

kr. 593,75

Variabel grundafgift pr. m² (I henhold til BBR-registreret boligareal)

kr. 32,50

Målerafgift for almindelig målere

kr. 562,50

Målerafgift for store målere

kr. 1.875,00

Fast afgift pr. m²:

   

For de første 100 m²

kr. 4,00

For de næste 150 m²

kr. 3,13

Udover 250 m²

kr. 2,25

Fastafgift ophører efter 20 års tilslutning

   Motivationstarif
I princippet er fjernvarmesystemet meget enkelt. Vi pumper opvarmet fjernvarmevand ud til dig, og du bruger vandet til at varme boligen og brugsvandet op med. Det afkølede vand returneres herefter til os – og jo koldere returvandet er, jo mindre varmetab har værket. Samtidig giver en lavere returtemperatur bedre effektivitet på værkerne for motor, kedler og solvarmeanlæg til fordel for alle forbrugere. 

  • En returtemperatur på under 25 °C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 0,625 øre
    (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er under 25 °C

  • Er returtemperaturen mellem 25 og 35 °C, får du ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for ”det neutrale område”

  • Er returtemperaturen højere end 35 °C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 0,625 øre
    (0,5 øre + moms) pr. MWh pr. grad, den er højere. 

Eksempel på opkrævning for standardhus på 130 m2
og et MWh forbrug på 18,1:

Returtemperatur                 48 °C

Tilladt returtemperatur       35 °C

Forhøjet returtemperatur    13 °C

Opkrævning: 13 °C * 0,625 øre * 18,1 MWh = 147,06 kr.

Opgøres i forbindelse med årsopgørelsen.


   

A conto betales 4 gange årligt. februar, maj, august og november

   

Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag er den 1. hverdag i måneden

   

Overskrides betalingsfristen tillægges der renter med diskontoen
+ 2 pct. p. a. gebyr for udsendelse af 1. rykker

kr. 50,00* 

Ved 3. rykker tillægges der inkassogebyr og restancen overgår til advokat

kr. 150,00* 

Ved afbrydelse af varmeforyning p.g.a. manglende betaling 

kr.  500,00* 

Genåbning af varmeforsyningen

kr. 625,00

Gebyr for manglende selvaflæsning

kr.  237,50

Gebyrer markeret med * er momsfrie. Øvrige priser i prislisten indeholder 25% moms.

I øvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.